Teknik Bilgiler

Polipropilen Nedir?

Polipropilen, otomotiv sanayinde kullanılan parçalardan, tekstil ve yiyecek paketlemesine kadar çok geniş kullanım alanı olan termoplastik bir polimerdir. Monomer propilenin polimer hale getirilmesi ile elde edilen polipropilen kimyasal solventlere (asit ve bazlar) karşı aşırı derecede dirençlidir.

Polipropilen, ham petrol türevlerinden olan “Naptha” maddesinden elde edilen polipropilen moleküllerinin polimerizasyonu ( moleküllerin uc uca eklenerek büyük moleküllerin elde edilmesi işlemi ) ile elde edilen natural beyaz renkli bir malzemedir. Üretiminde ortalama % 97 oranında ham petrolden elde edilen türevler kullanıldığı için, bulunabilirliği ve fiyat durumu dünya ham petrol rezervleri ve fiyatları ile doğrudan bağlıdır.

Değişik kullanım yeri ve amaçlarına uygun olması için, karışık bir dizi kimyasal işlemler sonucunda, polipropilen molekülleri içine etilen molekülleri yerleştirmek suretiyle, polipropilen hem maddesinin sertlik, esneklik, ısı dayanımı ve kırılganlık gibi fiziksel özellikleri üzerinde gelişmeler yapabilmektedir. Örneğin, çok özel şartlar altında bir reaktör içinde polipropilen gazı ile etilen gazı reaksiyona sokularak, %1-7 oranında etilen molekülünün propilen molekülleri içine yerleşmesi sağlanır. Bu eklenen etilenin yüzdesi ve polipropilen molekülleri arasında yerleşme pozisyonları, elde edilen malzemenin fiziksel özelliklerini belirler. Bu şekilde çok yüksek basınç ve çok yüksek sıcaklıklara dayanabilen hammaddeler elde edilir.

Diğer plastik malzemelerine oranla daha pahalı olan Polipropilen hammaddesinin en büyük avantajı yüksek sıcaklık ve basınçlarda çok uzun yıllar güvenle kullanılabilmesidir.

PVC Nedir?

Polivinil klorür, (genelde kısaltılmış olarak PVC diye kullanılır) oldukça geniş kullanım alanı olan bir plastik. Kimyasal endüstrisinde en değerli ürünlerden biridir. Dünyada PVC’nin % 50’den fazlası yapı sektöründe kullanılır. Bina malzemesi olarak, PVC ucuz ve kolay monte edilebilirdir. Son yıllarda, PVC geleneksel yapı malzemeleri olan ahşap, beton ve kilin birçok alanda yerini almıştır. İdeal yapı malzemesi olmasına rağmen, çevre ve insan sağlığı için PVC hakkında kaygılar vardır.

PVC’nin kullanım alanları arasında, kapı ve pencere profilleri, vinil cephe kaplaması, boru ve tesisat malzemeleri , elektrik kabloları, döşeme, hobi malzemeleri sayılabilir. Esnek ve ucuz olması nedeni ile malzeme su ve atık su endüstrisinde boru hatları için çok yaygın olarak kullanılır. Son 50 yıldır sağlık sektöründe de kullanıma girmiştir.Parenteral kullanılan sıvıların, kan ve kan ürünlerinin torbalarında ve transfüzyon setlerinde, kateter, kanül ve drenlerde, stoma ürünlerinde ve daha bir çok yerde PVC’ye rastlamaktayız.

Boru Üretim Standartları Nedir?

Boru ve fittinglerinin üretiminde aşağıdaki standartlar kullanır:

DIN 8077 Polipropilenden üretilmiş borular-ölçüler

DIN 8078 Polipropilenden üretilmiş borular-genel kalite şartları ve testleri

DIN 16962 Boru bağlantıları ve parçaları,polipropilenden üretilen basınçlı borular için

DIN 1988 PART 2 İçme suyu tesisatı için teknik kurallar. Uygulama,dizayn ve tesisat

DIN 16928 Boru bağlantıları,boru parçaları,döşeme

BS 6700 Binalara su sağlanması

DVS 2207 Termoplastik yapay maddelerin kaynak yapılması

DVS 2208 Termoplastik yapay maddelerin kaynak yapılması için makine ve aletler

Scrubber Nedir? Scrubber İmalatı Nasıl Yapılır?

Endüstrinin gelişmesi ve buna bağlı çevreyi kirletici gazların etkilerinin artması sonucunda, scrubber kurulduğu tesislerde asit ve kimyasalların zararlı etkilerini azaltarak, öncelikle çalışanların sağlığına, çalışma ortamının güvenliğine ve de tesisteki metalsel malzemelerin (konstrüksüyon, çatı kaplamaları…vb) korozyonunun önlenmesine katkı sağlamaktadır.

Scrubber çalışma prensibi atık gazların “raching” halkaları altında yıkanması esasına dayanır. Sistemde gazların sıvılar içersinde absorbe olması özelliğinden yararlanılmıştır. Emiş fanı ile ortamdan alınan ve “raching” halkaları arasından yukarıya çıkmaya zorlanan gaz yer çekimi kuvveti ve yağmurlama sistemi ile aşağıya doğru inen su ile “raching” halkalarında karşılaştıklarında parçalanarak sıvı fazda mümkün olan en fazla yüzeyde karşılaştırılır.

Scrubber bacasından çıkan gazlar artık kirletici özelliğini kaybetmiştir. Ancak sıvı faz aside dönüşmüştür. Sıcaklığın ve çözelti konsantrasyonunun etkisi ile son derece koroziftir. Bu durum sistemin dayanıklılığını arttırmak gaz absorbe işleminde sıvı fazın doygunluğunu düşürmek için p.h değeri yükseltilerek sıvı fazın çevrimde nötr ve baz olması sağlanır. (dozajlama)

Scrubber da gaz absorbsuyonunun verimi için gaz hızı, filtreleme boyu,sıvı fazın debisi orantılı olmalıdır. Eksoz fan debisi., atık gazların debisini, basıncı ise filtre içindeki basıncı yenebilecek nitelikte seçilmelidir. İşletme maliyeti düşük, bakımı kolay su tüketimi azdır.

Scrubber ünitesini oluşturan tüm bileşenler yüksek kimyasal dayanıma sahip Polipropilen, Polietilen malzemeden imal edilerek kimyasalların korozif etkilerine karşı uzun yıllar çalışma garantisi elde edilmiştir.

Elbetteki tüm hava kirliliği kontrol cihazları kirletici gazların özellikleri, prosesin ihtiyacı ve kirleticilerin özellikleri göz önüne alınarak tasarlanır. Kirletici gazın ve tozun özellikleri, eğer partikül içeriyorsa birinci derecede öneme sahiptir.

Scrubber Nerelerde Kullanılır?

Kimyasal Depolama Tesisleri
Asit Depolama Tesisileri
Galvaniz Kaplama Tesisleri
Daldırma Yüzey Temizleme Tesisleri
Çamur Kurutma Tesisleri
İlaç Endüstrisi
Boya Üretim Sanayi
Cam Üretim / İşleme Sanayi
Döküm Sanayi
Altın / Gümüş Maden İşletmeleri

Bizimle iletişim kurabilirsiniz.

Bizimle iletişim kurduğunuz için teşekkür ederiz.

Ad & Soyad

Hatalı E-Mail

Mesaj bulunamadı