Sayfa

Rudolf Duraner – 7.500 m3/h Kapasiteli 2 Kademeli NH3 Amonyak Gaz Yıkama Sistemi – AISI316L

Rudolf Duraner firmasının Bursa Nilüfer Organize Sanayi Bölgesinde kurulan yeni tekstil kimyasalları fabrikasında reaksiyonda açığa çıkan saf NH3 – Amonyak buharının reaktörlerden alınması ve nötralize edilerek atmosfere salınması için AISI316L malzemeden imal iki kademeli gaz yıkama sisteminin tasarım, imalat, saha montajı, otomasyon ve devreye alma işlemleri yapılmıştır.

Sistem tam otomatik ve otomasyonlu olarak tasarlanmış olup, uygulama esnekliği sağlanabilmesi amacıyla manuel olarak da işletilebilir olarak kurgulanmıştır.

Sistem kapasitesi 7.500 m3/h olmakla beraber toplamda 4 adet reaktöre bağlı olarak çalışmaktadır. Reaktörde gerçekleşen reaksiyonların ekzotermik olması ve nötralizasyon kimyasalı olarak H2SO4 – Sülfürik Asit kullanılması sebebiyle sirkülasyon sıvısının soğutulması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Sirkülasyon haznesi soğutma kulesi veya chiller kullanılarak soğutulabilecek olup, soğutma sıvısı yüzey alanının arttırılması için serpantin yerine çift cidarlı olarak imal edilmiştir. Kritik bölgelerde seçilen ekipmanlar ve fan EXPROOF olarak kullanılmıştır.

Sistemde kış şartları için donma önleme uygulaması yapılmıştır. Tüm sistem sıcaklıkları analog PT100 sensörlerle kontrol edilmektedir.

Reaksiyon süresinde yaklaşık 2.000 lt. saf amonyak gazı ortaya çıkıyor olup, bacaya yerleştirilen Amonyak Sensöründe okunan değer 5 ppm olmaktadır.